Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældreMiljø og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Villum Synergy Call 

Ansøgningsfrist: 3. marts 2021 kl. 14.00.

Villum Experiment Call 2021

Ansøgningsfrist: 17. marts 2021 kl. 14.00. 

Villum International Postdoc Call 2021

Programmet er øremærket fremragende kvindelige forskere og kan kun søges ved invitation og anbefaling fra universiteter. Ansøgningsfrist: 5. maj 2021 kl. 14.00.

 

Ældre med synstab

Forskning i tidlig opsporing og forebyggelse af synstab hos ældre.

Frist for interessetilkendegivelser: 24. marts 2021 kl. 13.00

Aldringsforskning 

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet, overlevelse og behandlingsforløb kan forbedres.

Ansøgningsfrist: 7. april 2021 kl. 13.00

Øjenforskning

Skolarstipendier til unge øjenforskere

Ansøgningsfrist: ​13. april 2021 kl. 13.00

Børn, unge og science

Makerspaces som læringslaboratorier

Vi inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier – makerspaces – for teknologiforståelse og digital dannelse.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2021 kl. 12.00  

Til børn og unge: Søg til science-aktiviteter

Sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har vi åbnet en forundringspulje, som børn og unge kan søge til science-aktiviteter i fritiden.

Sociale indsatser i Danmark

Fællesskaber for alle

Vi støtter sociale indsatser i Danmark, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber. 

Ansøgningsfrist: 27. august 2021 kl. 13.00