Fra venstre mod højre: Jens Oddershede (udtrådt 11. maj 2021), Marie Louise Bech Nosch, Hans Kann Rasmussen (udtrådt 11. maj 2021), Minik Thorleif Rosing, Lykke Ogstrup Lunde og Erik Michael Darre. 

Lykke Ogstrup Lunde
Forperson

(F. 1975)

Journalist 

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet den 5. maj 2020. Konstitueret som forperson den 11. maj 2021. På genvalg i 2022. Kan sidde i bestyrelsen indtil 2030 (efter 10 års funktionstid), men med mulighed for forlængelse til 2035. 

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Descendent af stifter Villum Kann Rasmussen (barnebarn). Forretningsmæssig-økonomisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • VELUX STIFTUNG (Schweiz) formand
 • Kwera Fund, Malawi, bestyrelsesmedlem
Minik Thorleif Rosing
Næstformand

(F. 1957)

Professor, lic.scient.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 12. juni 2012. Genvalgt og konstitueret som næstformand hvert år siden 2015. På genvalg i 2020. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2022.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for miljø og bæredygtighed samt arbejdsgruppen for humanvidenskab og praksis.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • IIvalo & Minik Fonden, bestyrelsesformand
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark (GEUS), bestyrelsesformand
 • Arktisk Institut, næstformand
 • Louisiana Museum of Modern Art, bestyrelsesmedlem
 • Danmarks Grundforskningsfond, næstformand

Priser:

 • Ebbe Muncks Hæderspris, 2001
 • Danish Geology Award, 2008
 • Rungstedlundprisen, 2018
Anne-Marie Mai
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Professor, lic.phil.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmøde d. 11. maj 2021. På genvalg i 2023. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2029 (efter det fyldte 75. år).

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja.

Andre hverv:

 • Odense Katedralskole, formand for bestyrelsen
 • Kulturministeriets Bogpanel, formand
 • Det Danske Akademi, medlem
 • Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg, medlem
 • Dansk Selskab for 1700-talsstudier, medlem af bestyrelsen
Erik Michael Darre
Bestyrelsesmedlem

(F. 1953)

Generallæge, speciallæge i ortopædkirurgi

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 19. juni 2018. På genvalg i 2023. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2028.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for sociale indsatser i Danmark.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv: 

 • Støtteselskabet for Militær-Medicinsk Samling, formand
 • Lægevidenskabelige selskaber, medlem af repræsentantskabet
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, medlem af advisory board

Priser:

 • World Veterans Federation Rehabilitation Prize, 2012
 • Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn, 2013
Marie Louise Bech Nosch
Bestyrelsesmedlem

(F. 1970)

Professor, cand.mag.

Indtrådt i bestyrelsen ved årsmødet 16. juni 2015. Genvalgt i 2016. På genvalg i 2021. Kan maksimalt sidde i bestyrelsen til 2025.

Desuden medlem af arbejdsgruppen for humanvidenskabelig forskning og kultur.

Særlige kompetencer i henhold til fundatsen: Forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt.

Anses som uafhængigt medlem: Ja

Andre hverv:

 • Wissenschaftliche Beirat, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Archäologischen Landesmuseum in Schleswig (Schleswig, Germany), næstformand
 • Conseil scientifique de la Maison Archéologie & Ethnologie (MAE), Université Paris X/CNRS, medlem
 • National Key Base for Textile Conservation Research, China National Silk Museum, Hangzhou, China, 2013-2020, rådsmedlem
 • Executive Committee, International Association of the Study of Silk Road Textiles, 2016-2020, medlem
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2020-2024, præsident

Fakta om bestyrelsens medlemmer bliver opdateret løbende.

Investeringskomité

 

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs bestyrelser trækker på en særlig nedsat investeringskomité, der rådgiver om investeringspraksis.

Investeringskomité
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem
 • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN