Vejen til erhvervsuddannelse er i øjenhøjde

Danmark mangler faglærte. Ny Rambøll-rapport viser, at rollemodeller udsendt af Erhvervsskolernes ElevOrganisation får flere unge til at overveje en erhvervsuddannelse.

Projekt ’Vejen til en erhvervsuddannelse’ sender hver uge unge faglærte rollemodeller ud at besøge skoleelever – i alt lægger rollemodellerne vejen forbi ca. 10.000 elever årligt. 

"Mange flere unge skal få øjnene op for muligheden for at tage en erhvervsuddannelse - både for deres egen og samfundet skyld. Derfor er vi meget glade for, at rollemodellerne rykker ved elevernes forståelse af, hvilke veje de kan gå efter grundskolen. Rollemodellerne er blevet taget enormt godt imod ude på skolerne. Vi er også meget stolte af, at samtlige lærere og de fleste elever vil anbefale projektet til andre," siger Julie Kølskov Madsen, der er formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO).

Projektet er så efterspurgt, at ikke alle skoler, der ønsker det, kan få besøg af EEO's korps af rollemodeller. Rambølls evaluering af projektet dokumenterer nu, at indsatsen virker. Evalueringen viser bl.a., at:

  • 7 ud af 10 elever får et mere positivt indtryk af erhvervsuddannelserne efter mødet med rollemodellerne.
  • Rollemodelindsatsen får antallet af elever, der overvejer at tage en erhvervsuddannelse til at stige med 6 procentpoint. Stigningen svarer til, at der hvert år er 600 flere elever i grundskolen, der overvejer en EUD eller EUX.
  • Lærere og vejledere er glade for rollemodellernes besøg, der komplementerer uddannelsesvejledningen med en ung-til-ung-tilgang og personlige fortællinger.
Tiltrængt anerkendelse

Erhvervsskolernes ElevOrganisation har fået 3,5 mio. kr. til projektet af VILLUM FONDEN i perioden 2019 – 2022.

”Vi har fokus på at styrke anerkendelsen af erhvervsuddannelserne og få flere unge ind på uddannelserne. Evalueringen af projektet viser, at vejen til en erhvervsuddannelse bliver kortere i øjenhøjde: Rollemodellernes personlige fortællinger gør indtryk hos eleverne, og er med til at få flere af dem til at overveje at tage en erhvervsuddannelse,” understreger Agi Csonka, programchef for VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Projektet er desuden støttet af Tietgenfonden og Grundejernes Investeringsfond.
 

Læs Rambølls evalueringsrapport (pdf)

 

Kontakt:
 

Erhvervsskolernes ElevOrganisation:
Kommunikationsmedarbejder Christopher Ilfeldt: tlf. 25 10 00 44 / christopher@eeo.dk 

Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55